top of page

Dahilde İşleme Belgesi

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) NEDİR?

 

 

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

 

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

 

Dahilde İşleme Rejimi, yurt içinde dünya fiyatlarından temin edilemeyen, hiç temin edilemeyen ya da üretimi yetersiz olan, yeterli kalitede bulunmayan malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışından getirilmesine olanak sağlayarak girdi maliyetlerini azaltmak suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

 

 

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)

 


Dahilde İşleme İzin Belgesi ;2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin Hükümleri Uygulanmaktadır.

 

 

 

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KULLANIM FAYDALARI

 

*İthalat Gümrük vergileri,KDV-ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet.

 

*Vergi,Resim ve harç istinası , KKDF istinası

 

*Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama

 

*KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilmesi

 

*İndirimli teminat kullanımı

bottom of page