top of page

Devlet Destekleri

İhracata Dayalı Devlet Destekleri

Ticaret Bakanlığı Tarafından ihracatçı firmalara verilen destekler;


• Yurtdışı Fuar Katılım Desteği

• Yurtiçi Fuar Katılım Desteği

• Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği

• Yurtdışı Birim Kira Desteği

• Yurtdışı Marka Tescil Belgesi Desteği

• Pazara Giriş Belgesi Desteği

• Yurtdışı Tanıtım Desteği


FUAR DESTEKLERİ


•Fuarlar Katılımları Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınmaktadır.

•Fuar destek ödemelerinde sadece Yer Kirası Giderleri, Stand Harcamaları ve Standımız yurt içinde yapılmışsa yurt dışı fuarına götürülmesine ilişkin navlun giderleri desteklenmektedir.

Fuarlar Genel, Sektörel Nitelikli Fuarlar ve Prestijli Fuarlar olarak 3’e ayrılmaktadır.

•Genel fuarlar için 271.000 TL

•Sektörel Nitelikli Fuarlar için 452.000 TL

•Prestijli Fuarlar için ise 1.357.00 TL’ye kadar destek ödemesi alınabilir.

ÖRNEK:

Fuar – 20 m² stant x Bakanlıkça belirlenen ücret (500 TL) = 10.000 TL

Her fuar için Bakanlık tarafından verilen “m2 başına destek” tutarı farklıdır. Fuardan önce alacağımız destek ödemesi kontrol edilebilir.

Fuar Katılımları 2 Şekilde Yapılabilir;

Milli Katılım

•Bir ekibin parçası olarak yerleri, stantları ve temayı belirleyen, Bakanlıkça yetkilendirilen organizatörlerle anlaşılır.

•Stand ücreti organizatöre ödenir.

Bireysel Katılım

•Fuarı düzenleyen ana organizatörden doğrudan stant kiralanır.

•Stand ücreti fuarı düzenleyen şirkete doğrudan ödenir.

Bilgilendirme;

Fuar Katılım Destek ödeme başvuruları, Fuar bitiminden itibaren 3 ay içerisinde Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır.

Katılım yapılacak fuar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmiyor ise; yine DYS Sistemi üzerinden başvuru yapılarak, fuar destek kapsamına alınabilir.MARKA TESCİL DESTEĞİ


● Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla marka varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin önemli bir kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

● Yurt dışı marka tescili için 4 yıl boyunca destek alınabilir.

● Markayı yurt dışında tescil ettirmek üzere gerçekleştirilen her bir harcamanın %50’si destek ödemesi olarak alınır. Yıllık 1.357.000 TL'ye kadar destek alınabilir.

● Marka hedef ülkelerden birinde tescil ediliyorsa, destek oranı %70’ tir.

● Marka hem hedef ülkelerde hem de hedef sektörlerde tescil ediliyorsa; destek oranı %75’tir

Bilgilendirme;

Marka tescil destek ödeme başvurusu için markanın yurt dışındaki tescil işlemlerinin sonlanmasına gerek duyulmamaktadır. Tescil başvurusu yapılmış olması destek için yeterlidir.YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ


Yurt dışı seyahatlerin ulaşım masrafları, görüşme gerçekleştirilen her günün konaklama giderlerinin %50`si geri alınır. İki çalışan için seyahat başına 180.000 TL Üstelik bir takvim yılında en fazla 5 defa olmak üzere toplamda 20 seyahat için destek alınabilir.

Yurt dışı pazar araştırması faaliyetinin en az 2, yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. En az 2 gün araştırma yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 10 günlük süre, araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar.

Türkiye’den görüşme yapılmayan ülkeye gidişe ve/veya görüşme yapılmayan ülkeden Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenmez.

Geriye dönük son 3 ay için Pazar araştırma desteğinden istifade edilebilir.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Destek alabilmek için ilgili firma şahıs firması olmamalı,

Şirketler sadece ihracat odaklı görüşmeler gerçekleştirmeli, Yurtdışındaki görüşme en az 2 gün olmalı,

Ekonomi sınıfı bilet alınmalı,

Sadece otel konaklamaları destek kapsamındadır. Araç kiralama faturası, konaklama faturası saklanmalı, Firmalarla görüşme yapılmalı, kartvizitler saklanmalı

Türkiye’ye döndükten sonra 3 ay içerisinde bakanlığa müracaat edilmeli,

Ödemeler şirket kredi kartı ya da işveren kredi kartı ile yapılmalı.PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ


(Belge Sertifika İlk Alım, Yenileme, Test/Analiz)

Müşterilerinin talep ettiği veya ihracat yapılması için zorunlu olan kalite ve çevre belge/sertifikaları ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alımına ilişkin giderler %50 oranında desteklenir.

Alınan belge sertifikaların ilk alım giderleri, yenileme giderleri, belge sertifika alınması aşamasında yapılan test/analizlere ilişkin giderler desteklenir.

Belge sertifika düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek müracaatında bulunulması gerekmektedir.YURT DIŞI BİRİM KİRA DESTEĞİ


Dünyanın herhangi bir yerinde kiralanan ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonun kira giderlerinin önemli bir kısmı bakanlık tarafından karşılanır.

En fazla 25 birim için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alınabilir.

Destek oranı %50, Birim Başına 3.619.000 TL/Yıl

Açılan birimin içindeki ürünler Türkiye’de üretiliyorsa destek alınabilir.

Fason üretim desteklenmez.

Şirketin destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekirYURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ


Şirket satın alırken alınacak finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için yapılacak toplam harcamalar %50 oranında ve yıllık 5.429.000 TL’ye kadar bakanlık tarafından karşılanır. Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip nitelikte olması halinde destek limiti 13.574.000 TL’ye kadar çıkar.

Ayrıca, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip bir şirketi satın alırken bir bankadan kredi kullanılması gerekiyorsa kredinin faizine destek alınabilir. Almış olunan kredinin faiz giderinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 81.447.000 TL’ye kadar desteklenir.YURT DIŞI REKLAM DESTEĞİ


4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, Sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabilir.

Ticaret Bakanlığı`nın kira desteğinden faydalanan bir birim yoksa tanıtım harcamalarının yarısını yıllık 7.239.000 TL'ye kadar desteklenir. Ticaret Bakanlığı`nın kira desteğinden faydalanan bir birim bulunuyorsa yine reklam harcamalarının yarısı desteklenir. Destekten faydalanan birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık 4.524.000 TL tanıtım desteği alınabilir. Birimin olmayan ülkelerin toplamı için ise yine 4.524.000 TL’ye kadar destek alınabilir.

Tanıtım yapılacak ülkede Bakanlıkça desteklenen birim yoksa, markanın Türkiye`de tescilli olması ve tanıtım yapılacak ülkede en azından marka tescil başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.bottom of page