top of page

OKSB

OKSB belgesi almak için kısaca 2 (iki) yıldır şirketinizin faaliyette olması, 30 (Otuz) çalışanı olması ve 1 (Bir) Milyon USD tutarında ihracat yapmış olmanız yeterlidir. Diğer evraklar her firmanın hazırlayabileceği nitelikte kolay evraklardır.

OKSB İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

OKSB belgesi almak için kısaca 2 (iki) yıldır şirketinizin faaliyette olması, 30 (Otuz) çalışanı olması ve 1 (Bir) Milyon USD tutarında ihracat yapmış olmanız yeterlidir. Diğer evraklar her firmanın hazırlayabileceği nitelikte kolay evraklardır.    İhracat yapmıyor sadece ithalat yapıyorsanız sorun değil; 6 (Altı) Milyon USD tutarında ithalat yapmışsanız OKSB belge alım başvurusu yapabilirsiniz. 


ONAYLANMIŞ KİŞİ OLMANIZIN SİZLERE GETİRECEĞİ FAYDALAR NELERDİR?  

İşlem maliyetlerinizin azalışından ve süre kazanımından kaynaklı olarak rekabet gücünüzde artış Dış ticaret işlemlerinize ilişkin sizlere daha fazla öngörülebilirlik sağlanması Gümrük idaresiyle olan ilişkilerinizin daha üst düzeyde olması ve gümrük idaresi nezdinde daha güvenilir olarak tanınmanız.

bottom of page