top of page

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi, tüzel veya gerçek kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla oluşturulan bir belgedir.

TEŞVİK NEDİR? 

Teşvik, firmaların gelişme ve büyüme odaklı çalışmalarını bütçesel anlamda destekleyen ve belirli noktalarda tampon görevi gören bir destek türüdür. Şirketler küresel pazarda yer almak, ürün kapasitesini genişletmek, personel gücünü artırmak için çeşitli teşvik başvuruları yapmaktadır. Bu teşvikler KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihracat, yatırım, arge ve istihdam gibi konularda ekonomik faaliyetlerin, refahın ve büyümenin artması için verilmektedir. 


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR? 

Yatırım teşvik belgesi, tüzel veya gerçek kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla oluşturulan bir belgedir. 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEREDEN ALINIR? 

Yatırım Teşvik Belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir. 


YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI NEDİR? 

Yatırımlar bakanlar kurulu kararı ve bu kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar (19.06.2012 tarihli resmî gazete) 2012/1 sayılı uygulama tebliği (20.06.2012 tarihli resmi gazete) yayımlanmaktadır. 


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI NEDİR? 

Yatırım Teşvik Belgesi, sanayi, hizmet, tarım ve enerji gibi birçok sektörde gerçekleştirilmek istenen yatırımlar için sağlanan desteklerden faydalanılmasına yarayan belgedir. Bu belge destek için gerekli koşulları yatırımın sağlayıp sağlamadığı konusunda emin olunması için büyük önem taşımaktadır.     Vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve vergi muafiyeti gibi yatırımcıya birçok kolaylık sağlamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru sürecinin tamamı titizlikle yürütülmeli, gerekli belge, evrak ve bilgilerin doğru bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. 


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR? 

Yatırım Teşvik Belgesi almak için gerekli olan tüm evraklar önceleri elden teslim ediliyorken son yıllarda teknolojinin hayatımıza daha fazla dahil olmasıyla birlikte tüm başvuru süreci artık E-TUYS adı verilen sistem üzerinden ilerlemektedir. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmekte, süreç başlamaktadır. 


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ AVANTAJLARI NELERDİR? 

Yatırım Teşvik Belgesi almanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında vergi indiriminin yanı sıra yatırım yeri tahsisi ve nakdi tek destek olan faiz/kar payı desteğinden de yararlanabilmektedirler. Bu kolaylıklar yatırımın büyüklüğünü, faaliyete geçme ve büyüme hızını oldukça etkilemektedir. Her anlamda maddi anlamda rahatlatan bir belge olması sebebiyle de yatırımcılar tarafından oldukça talep görmektedir.  


KİMLER YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANABİLİR? 

Yatırım taahhüdünü gerçekleştirecek olan hem gerçek hem de tüzel kişiler bu imkândan faydalanabilir. Kısaca kimler yatırım teşvik belgesi alabilir sorusunun cevabı özetlendiğinde; gerçek kişiler, şirketler, sermaye şirketleri ve gerçek şahıs şirketleri, adi ortaklıklar veya iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumlu kooperatifler, tam sorumlu kooperatifler ve müteselsil kooperatifler, birlikler, dernekler. 
bottom of page